JAARVERSLAG

2021

Naar een hogere versnelling

Samenwerking loont; dat heeft Platform Binnenstad Arnhem (PBA) in 2021 aangetoond. Nog midden in de Coronacrisis is PBA dankzij een ijzersterk fundament, flexibiliteit en slagvaardigheid in staat gebleken om haar plannen in een hogere versnelling concreter te maken en tot uitvoering te brengen.
In 2021 bestond PBA 5 jaar. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij successen en leerpunten. De waardevolle samenwerking met gemeente en binnenstadspartners werd bekrachtigd en naar elkaar het vertrouwen uitgesproken dat alleen sámen een toekomstbestendige Arnhemse binnenstad kan worden gerealiseerd.

Resultaten in 2021 per deelgebied

Bereikbaarheid en Parkeren

Cultuur en Evenementen

Innovatie en Collectief

Openbare Ruimte

Ruimtelijke Ontwikkeling

Marketing en Communicatie