Innovatie en collectief

De beperkende maatregelen vanwege de Coronacrisis en de gevolgen voor de ondernemers bepaalden in 2021 deels de overlegagenda van binnen het domein Innovatie en collectief. Dankzij de hoge organisatiegraad binnen PBA, brede betrokkenheid van diverse stakeholders in de stad en een wekelijkse ‘open call’ waarvoor zij werden uitgenodigd, kon er snel gereageerd worden op actualiteiten en ingespeeld op hulpvragen en behoeften van ondernemers. Mede dankzij steun van Stichting Ondernemers Fonds Arnhem en gemeente Arnhem heeft PBA met acties, campagnes en directe ondersteuning, zoals een gratis, lokale bezorgdienst, de gevolgen van de Coronacrisis voor de binnenstad enigszins kunnen verlichten.

Gastvrij Arnhem: horeca Coronacheck

Bij de heropening van de horecaterrassen in april 2021 werden ondernemers verplicht om een gezondheidscheck en registratie van bezoekers te regelen, om deze bij een contactonderzoek aan de GGD beschikbaar te stellen. Om horecaondernemers hierbij te ondersteunen heeft PBA samen met gemeente Arnhem een online registratie tool voor alle horecazaken in de gemeente, gratis voor de ondernemers en bezoekers, gerealiseerd. Later in het jaar heeft PBA samen met het ICT bedrijf dit digitale platform omgebouwd om het systeem van polsbandjes te ondersteunen. Één keer je Coronacheck en de rest van de avond met een polsbandje stappen in de binnenstad. Daarmee heeft PBA ondernemers ontlast en het voor bezoekers gemakkelijker gemaakt om de Arnhemse horeca te bezoeken.

Het A-Team cityhosts

In 2021 waren de A-Team cityhosts regelmatig te zien op straat; een groep vrijwilligers die bezoekers aan de binnenstad welkom heten en ze informeren over veilig winkelen, routes om drukte te vermijden, consumentenacties en bezienswaardigheden. Dit initiatief komt oorspronkelijk voort uit het gastvrijheidsprogramma van PBA en wordt professioneel begeleid door een coördinator. Het A-Team is meerdere malen actief geweest in 2021, met name tijdens piekmomenten in bezoekersaantal en op drukke plekken in de binnenstad. Zo werden tijdens Vaderdag en Moederdag speciale Dit is PAS Arnhem cadeaukaarten uitgedeeld om even de rust te mijden en een gratis kopje koffie te halen. Het gaf bezoekers aan de binnenstad een welkom gevoel en op een positieve manier een reminder aan de Coronaregels.

Deze unieke leergang is ontwikkeld om ondernemers en het ondernemerschap te versterken.

Training ondernemers

In september 2020 startten 15 ondernemers uit de Arnhemse binnenstad met de leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap. Deze unieke leergang is ontwikkeld om ondernemers en het ondernemerschap te versterken, zodat de binnenstad en haar ondernemers beter toegerust zijn om de grote uitdagingen waar ze voor staan het hoofd te bieden. Tijdens 15 praktijkgerichte bijeenkomsten gingen de ondernemers weer terug de schoolbanken in. Om zich nader te informeren over nieuwe kennis en ontwikkelingen in retailland en om hun vaardigheden als ondernemer te versterken. In juni 2021 ontvingen alle deelnemers hun certificaat en in september werd de leergang met een laatste gezamenlijk bedrijfsbezoek afgesloten.

De leergang werd mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Stichting Ondernemersfonds Arnhem, Gemeente Arnhem, Ondernemersvereniging City Centrum Arnhem, St. Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier, Rabobank Arnhem en ROC Rijn IJssel. De bijeenkomsten werden verzorgd door Hogeschool Arnhem Nijmegen en diverse gastsprekers.

Via Chainels gaat PBA de dialoog aan met nieuws, uitnodigingen, enquêtes, waarschuwingen en evenementen. Ook biedt het de mogelijkheid om direct in contact te komen met de community.

Chainels

Chainels is het online communicatieplatform voor de Arnhemse binnenstad. Doel is om alle stakeholders in de binnenstad te bereiken en te betrekken. Via Chainels gaat PBA en haar stakeholders de dialoog aan met nieuws, uitnodigingen, enquêtes, waarschuwingen en evenementen. Ook biedt het de mogelijkheid om direct in contact te komen met de community.

In 2021 telde de Chainels-community van Arnhem in totaal 761 bedrijven/organisaties en 957 gebruikers, waarvan meer dan 57% actief berichten leest en/of reageert:

  • 45% Detailhandel en groothandel
  • 26% Horeca, recreatie en toerisme
  • 7% Zakelijke dienstverlening
  • 7% Kunst, cultuur, media & marketing
  • 5% Ambachten
  • 1,5% Persoonlijke dienstverlening
  • 1,5% Zorg
  • 7% Overig (overheid, onderwijs, agro, sport, religie, bouw, industrie, transport)

Vanuit PBA wordt Chainels gemonitord en continu nieuwe gebruikers verwelkomd. Bedrijven of organisaties melden zich aan via de website en krijgen vervolgens een activatielink toegestuurd om een account aan te maken. Uit de accountgegevens wordt direct een bedrijfspagina gegenereerd op www.binnenstadarnhem.nl. Hierdoor zijn de bedrijven en winkels op de website ook vindbaar en zichtbaar.

In november 2021 werd bij de feestelijke bijeenkomst vanwege het vijfjarige bestaan van PBA door Hans Verbugt, directeur van Musis & Stadstheater Arnhem, de speciale Musis-versie van ‘Dit is PAS Arnhem’ gepresenteerd.

Dit Is PAS Arnhem - cadeaukaart

In 2021 is door PBA een stevig vervolg gegeven aan de werving van nieuwe acceptanten van de Dit Is PAS Arnhem cadeaukaart. Onder meer door de binnenstadspartners aan te spreken op hun medewerking. Koninklijke Horeca Nederland en City Centrum Arnhem hebben dat opgepakt door hun achterban uit te nodigen om acceptant te worden, onder meer door het aanbod van gratis deelname tot het eind van 2021. Ook is vanuit het PBA het winkelen bij lokale ondernemers en bestedingen bij lokale horeca en cultuurinstellingen gepromoot bij publiek. Voorafgaand aan Vaderdag en Moederdag hebben de Cityhosts DIPA kaarten uitgedeeld aan bezoekers in wachtrijen voor de winkels, met een tegoed voor een kopje koffie. Hiermee werd DIPA onder de aandacht gebracht én bezoekers gestimuleerd om even de drukte te mijden.

Bij de feestelijke bijeenkomst vanwege het vijfjarige bestaan van PBA in november 2021 heeft Hans Verbugt, directeur van Musis & Stadstheater Arnhem, de speciale Musis-versie van ‘Dit is PAS Arnhem’ gepresenteerd. De DIPA cadeaukaart is daarmee óók een ‘theaterkaart’, uniek voor het Musis & Stadstheater, waarmee je een ‘avondje uit’ cadeau kunt doen en speciale aanbiedingen kunt verzilveren. Een vergelijkbare opzet is die met de cadeauwinkel Human Nature, waardoor de DIPA cadeaukaart nóg meer omarmt wordt door de ondernemer die er deels een ‘eigen’ cadeaukaart van maakt.

eindejaarscampagne_dipa_small-1

Resultaten DIPA cadeaukaart 2021

75 acceptanten in retail, horeca, cultuur en zorg

  Arnhem Giftcard  
  Verkocht Besteed
2020 € 132.750,00 € 22.099,40
2021 € 134.297,50 € 66.728,68
  Mantelzorgcompliment  
  Verkocht Besteed
2020 € 125.674,17 € 100.369,72
2021 € 125.150,00 € 117.561,56