Marketing en Communicatie

De Coronacrisis hield de binnenstad ook in 2021 in haar greep. De voorheen gangbare marketingdoelstelling ‘meer bezoekers, die langer blijven, meer spenderen en vaker terugkeren’ bleef in 2021 op de achtergrond. Wat marketing en communicatie betreft stond het afgelopen jaar geheel in het teken van snel schakelen, anticiperen op nieuwe regelgeving en actuele mogelijkheden en beperkingen. Vooral de support aan lokale ondernemers stimuleren, kenbaar maken wat wél kon en wat een bezoek aan de binnenstad zo veilig en prettig mogelijk maakte.

De ervaringen uit 2020 met betrekking tot de Coronacrisis en beperkende maatregelen zijn door PBA meegenomen naar 2021. De mediastrategie is aangepast aan de actualiteiten m.b.t. de Coronamaatregelen (informatie/instructie aan bezoekers, veilig winkelen), het verwerven en uitbouwen van een fanbase voor de lokale ondernemers (koop lokaal, support your locals), het ‘herontdekken’ van de eigen stad (i.v.m. reisbeperkingen en vakantie thuis) en het ondersteunen van nieuwe initiatieven en acties die het lokaal shoppen, online bestellen, thuis bezorgen, afhalen (click&collect) etc. stimuleren.

PBA heeft de kansen gegrepen die zich voordeden als maatregelen werden versoepeld en er meer mogelijkheden ontstonden wanneer winkels en horeca deels en onder voorwaarden weer open gingen. Bezoekers werden hartelijk ‘welkom terug’ geheten en zoveel mogelijk verleid om drukte te vermijden en de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen.

Bezoekersaantallen en omzetten van ondernemers bleken echter halverwege 2021 nog 30% resp. 50% lager te liggen dan in 2019, vóór de Coronacrisis (bron: INretail). In de tweede helft van 2021 liepen de cijfers wel weer wat op, maar herstel naar minstens de oude situatie was in 2021 ondenkbaar.

Gastvrij Arnhem: horeca Coronacheck

Om horecaondernemers te ondersteunen bij naleving van de Corona gezondheidscheck heeft PBA in april 2021 een online registratie tool voor alle horecazaken in Arnhem gerealiseerd, samen met gemeente Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland en AdUp. In oktober van 2021 werd de horeca ondersteund met de introductie van polsbandjes bij de controle op het Coronatoegangsbewijs. Deze acties zijn vanuit PBA met gerichte marketingcampagnes en promoties gelanceerd en ondersteund. Dankzij deze acties werden ondernemers ontlast en werd het voor bezoekers gemakkelijker gemaakt om de Arnhemse horeca te bezoeken. Dat heeft zeker bijgedragen aan de populariteit van de Arnhemse horeca in een hele moeilijke periode.

Via de mediakanalen van PBA werden Arnhemmers zélf in de spotlights gezet in de zomer.

Zomer in Arnhem

De zomerperiode in 2021 is benut om inwoners van Arnhem en verblijfsgasten in de regio, die vanwege de Coronamaatregelen en beperkingen dichtbij huis bleven, te wijze op het moois de Arnhemse binnenstad te bieden heeft. Via de mediakanalen van PBA werden Arnhemmers zélf in de spotlights gezet; Arnhemmers die genoten van de zon, een gezellig terras, bezienswaardigheid of leuke winkelstraat. Om verblijfsgasten op accommodaties in de regio uit te nodigen naar de binnenstad, werden samen Citymarketing Arnhem bezorgrondes georganiseerd, waarbij flyers, evenementenagenda, Funshopgids etc. werden afgeleverd bij recepties van toeristische accommodaties.

In samenwerking met Citymarketing Arnhem en Dit is PAS Arnhem-cadeaukaart is opnieuw een Zomer in Arnhem-campagne opgezet, nu vooral als ‘stuur je leukste zomer in Arnhem-foto en win’-actie. Een flinke stroom aan ingezonden foto’s was het resultaat, met een leuk stel als winnaar, dat de prijs mocht verzilveren. Uiteraard leverde dit weer mooi plaatjes op die promotioneel benut zijn.

Digitale binnenstad

Sinds 2020 werkt PBA aan het digitale platform www.binnenstadarnhem.nl: ondernemers en hun verhalen, winkels, horeca, cultuurinstellingen en evenementen. Met praktische informatie over parkeren, nieuwsberichten, ‘Dit is PAS Arnhem’ cadeaukaart en webshop, consumentencampagnes, openingstijden, organisatie etc.. Midden in de Coronacrisis is met name gewerkt aan de zichtbaarheid van lokale ondernemers met hun verhaal en producten diensten ten behoeve van sales en traffic (place to buy). In 2021 is PBA zich meer gaan richten op het zichtbaar maken van alle andere functies in het centrumgebied als verblijfplaats (place to meet, beleving): cultuur, groen, historie en dit uitlichten voor alle 10 de kwartieren; USP’s per kwartier en de verbinding hiertussen. Vanuit de SOFA is de projectaanvraag gehonoreerd en in 2022 is de vernieuwde website gerealiseerd.

16

%

meer bezoekers trokken we in 2021
naar de website.

277438

pagina's werden er in
2021 bekeken.

Binnenstad Arnhem online

In 2021 is de binnenstad Arnhem-website verder doorontwikkeld naar digitaal platform dat nóg meer een online ‘etalage’ is van hetgeen de binnenstad heeft te bieden. PBA heeft daarbij fors ingezet op promotie van www.binnenstadarnhem.nl om de ‘traffic’ naar de vernieuwde website te stimuleren. Het aantal bezoekers is behoorlijk gegroeid ten opzichte van 2020 en ook de tijd dat men op de binnenstad-website rondkijkt en het aantal pagina’s dat men bekijkt is gestegen. Ook is het aantal bezoekers dat direct de website weer verlaat (bounchepercentage) gedaald, wat een positief teken is dat men op de website vond wat men zocht. Cijfers die aantonen dat de vernieuwde website nog meer aansluit op de belangstelling en behoefte van publiek.

Resultaten website 2021 t.o.v. 2020

  2020 2021 Toe-/
afname
Bekeken pagina’s 201.271 277.438 38%
Bezoekers 102.864 119.166 16%
Bezoeken 121.267 144.849 19%
Pagina’s per sessie 1,66 1,92 15%
Duur van een
sessie (min.)
01:02 01:19 27%
Bouncepercentage 70% 63% -10%
% Nieuwe bezoeken 88% 87% -1%
% Terugkerende bezoeken 12% 13% +1%

Top 5 populairste websitepagina’s

Winkels/winkelen (14,35%) 14%

Winkeltijden (14,3%) 14%

Homepage (6,16%) 6%

Winter Arnhem (4,78%) 5%

Agenda/Evenementen (3,64%) 4%

72

%

bekijkt onze website
op een smartphone

Wat betreft de meest bekeken webpagina’s in 2021 is er t.o.v. 2020 en voorgaande jaren een opvallende verandering. Was jarenlang de pagina ‘Winkeltijden’ het meest populair, in 2021 was dat de hoofdpagina ‘Winkels/winkelen’. Dit kan duiden op meer belangstelling voor het ‘verhaal’ van de winkels op de website dan voor sec. de vraag ‘wanneer zijn ze open’.

Daarnaast zijn onder de 20 best bezochte pagina’s die van Dit is Pas Arnhem goed voor 11,38% van de bekeken pagina’s. Verder scoorden ook de pagina’s m.b.t. de Challenge binnenstad Arnhem goed: 4,47% van het aantal bekeken pagina’s.

De leeftijd van de websitebezoekers is gevarieerd en meer dan de helft (61%) is jonger dan 35 jaar. Verder is iets meer dan de helft (54%) man en wordt de website vooral op smartphone bekeken (72%). Een kleinere groep bekijkt de website op de computer of laptop (24%) of op tablet (4%).

Social Media

De belangrijkste andere online media die binnenstad Arnhem in 2021 benut zijn Facebook en Instagram en in mindere mate Twitter, YouTube en LinkedIn (naast corporate in 2021 ook als consument-profiel gepubliceerd). Door een continue stroom aan berichten, video’s en foto’s heeft de binnenstad haar online community uitgebreid en de relatie met haar ‘volgers’ versterkt. In 2021 was de Facebook pagina daarin het meest succesvol; het aantal volgers groeide naar 14.100 met een bereik van 235.600 met 280 berichten.  Ook het in september 2019 gepubliceerde Instagram-profiel werd populairder en groeide naar meer dan 1.400 volgers en een bereik van 21.000 met 137 berichten.

Bekijk hier het Hootsuite rapport met social media cijfers.

Meest bekeken bericht op Facebook (13.651):
2 oktober - Aankleding binnenstad t.g.v. Snollebollekes concerten

Meest gelikete bericht op Facebook (673):
26 maart - Toekomstbeeld Rijnkade

Meest bekeken bericht op Instagram (11.839):
22 februari - #kooplokaal #supportyourlocals #binnenstadarnhem

Meest gelikete bericht op Instagram (116):
23 oktober - Eusebius officieel een museum