Openbare ruimte

Vanuit PBA is in 2021 een vrijwel wekelijks gestart overlegt met ondernemers, straatvertegenwoordigers, branche organisaties en gemeente ambtenaren, over diverse actuele zaken die in de openbare ruimte van de binnenstad spelen. Met name vanwege de begin 2021 geldende Coronamaatregelen, bleek er behoefte om snel zaken af te stemmen, problemen op te lossen en onveilige situaties in kaart te brengen. De inrichting van de binnenstad is ‘Coronaproof’ gemaakt met de opvallende 1,5 meter signing, aanduiding van veilige looproutes en instructies. Met als uitgangspunt een veilig en gastvrij winkelgebied bieden en bezoekers spreiden in tijd en ruimte (crowdcontrol). Vanuit het overleg werden de ondernemers in de stad benaderd om ze een hart onder de riem te steken of gewoon voor een praatje. Waar het kon werden ondernemers geholpen en voor grotere kwesties werd de weg gezocht naar het Corona loket.

Telpunten

Op initiatief van PBA-partner VECA is samen met retailadviesbureau Bureau RMC het project gestart waarbij op 10 locaties in de binnenstad elektronische telpunten zijn ingericht. Deze telsensoren kunnen op grond van wifisignalen van mobiele apparaten, geheel anoniem, het aantal bezoekers in de stad meten. Zo krijgt PBA meer inzicht in het aantal unieke bezoekers, hun verblijfstijd en daarmee de lokale koopkracht of hoe de drukte in de binnenstad zich ontwikkelt. Diverse ondernemers in de stad zijn bereid gevonden om een sensor te laten installeren.

Gevelreiniging

Eén van de speerpunten om de stad schoon, heel en veilig te houden is de aanpak van graffiti en overlast van stickers. Om verrommeling van de binnenstad tegen te gaan heeft PBA in 2021 een vervolg gegeven aan het laten verwijderen van graffiti, uitgevoerd door de firma Gevelmeesters. Het structureel verwijderen van graffiti en andere vervuiling op gevels en muren is verder geprofessionaliseerd en uitgebreid en de aanmeldingen van ondernemers gestroomlijnd. De stad is zichtbaar minder vervuild en daardoor aantrekkelijker voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Feestaardvarken

Één van de meest markante ‘landmarks’ van de Arnhemse binnenstad, het Feestaardvarken op het Bartokplein, is in juni 2021 weggehaald om plaats te maken voor woningbouw en nieuwe winkels. Het Feestaardvarken was een cadeau van Burgers’ Zoo, dat het beeld in bruikleen gaf aan de stad ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag  in 2013. Namens haar stakeholders heeft PBA eerder bij gemeente Arnhem gepleit om het bekende, opvallende kunstwerk én speelplek voor kinderen te behouden voor de binnenstad. PBA zal haar stem voor een nieuwe locatie van het Feestaardvarken ook zeker laten spreken, als het kunstwerk na een opknapbeurt weer een nieuwe bestemming krijgt.

Heel de stad geel-zwart!

In aanloop naar de KNVB-bekerfinale tussen Vitesse en Ajax in mei 2021 is vanuit PBA de supportersclub ondersteund bij hun campagne ‘Heel de stad geel-zwart!’. Naast de tienduizend posters die de club al verspreide, zijn via PBA vlaggen en spandoeken boven de winkelstraten gehangen om daarmee de steun aan Vitesse te laten blijken én om de sfeer in de stad te verhogen en het ‘Arnhem-gevoel’ te versterken.

Arnhem staat bekend als creatieve stad en dat mag nu ook meer terugkomen in het straatbeeld.

Kunst op de kast

Het verfraaien van de elektrakastjes was een lang gekoesterde wens van de werkgroep Openbare Ruimte. Middels een subsidie vanuit Gemeente Arnhem en co-financiering van Alliander kon vanuit PBA het Ontwerp Platform Arnhem(O-P-A) gevraagd worden om op zoek te gaan naar tien ontwerpers die de binnenstad van Arnhem weer een beetje mooier wilden maken. Arnhem staat bekend als creatieve stad en dat mag nu ook meer terugkomen in het straatbeeld. O-P-A heeft in december 2021 10 creatieven gevonden die een ontwerp wilden maken voor de elektrahuisjes in de verschillende kwartieren van de Arnhemse binnenstad. Arnhem kent 10 kwartieren; het Rijnkwartier, het Stationskwartier, het Korenkwartier, het Rozetkwartier, het Janskwartier, het Musiskwartier, het Eusebiuskwartier, de 7 Straatjes, het Modekwartier en het Spijkerkwartier. Per kwartier is één ontwerper gekozen, die naar eigen invulling de elektrahuisjes mocht vormgeven. Het beplakken van de elektrahuisjes en kasten startte in het voorjaar van 2022.

Actie fietslabels

Fout geparkeerde fietsen, tegen de gevels van winkels en langs looproutes, zijn al jaren een doorn in het oog van veel winkeliers, horeca-ondernemers en bezoekers aan de binnenstad. Vanuit de werkgroep Openbare Ruimte kwam het idee naar voren om deze foutief geparkeerde fietsen te markeren met een ludieke boodschap en zo de eigenaar aan te spreken op de overlast die zijn/haar fiets veroorzaakt. Dit was de aanleiding om fietslabels te laten maken met een aansprekende boodschap in combinatie met een mooie fietsroute in de omgeving. De winkeliers reageren hier positief op en gebruiken de fietslabels voor hun eigen zaak.